Ďakujeme za registráciu. Naše obchodné oddelenie sa s Vami skontaktuje. Prípadne informácie získate na telefónnych číslach:
+ 421 915 705 444
+ 421 905 756 398

alebo píšte na e-mail:
office@allexx.sk

Technická podpora: +421 915 705 444

allexx, spol s r.o.
Trnava