Reklamačné podmienky

 
Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok.
 
  1. Uplatnenie reklamácie

Uplatnenie reklamácie je možné len písomnou formou a to na mail: office@allexx.sk.

  1. Chýbajúci tovar

Reklamáciu na chýbajúci tovar v dodávke tovaru je potrebné nahlásiť najneskôr 48 hodín od  prevzatia zásielky. Reklamácie po tomto termíne nebudú uznané.

Pri reklamácii je potrebné uviesť číslo faktúry a akým spôsobom chcete reklamáciu riešiť ( dodanie pri ďalšej objednávke, zaslanie chýbajúceho tovaru kuriérom na náklady spoločnosti allexx).

  1. Poškodený tovar

Reklamáciu  na poškodený tovar  pri preprave spoločnosťou allexx, je potrebné nahlásiť najneskôr 48 hodín od  prevzatia zásielky. Reklamácie po tomto termíne nebudú uznané.

Pri reklamácii je potrebné uviesť číslo faktúry a akým spôsobom chcete reklamáciu riešiť ( dodanie pri ďalšej objednávke, zaslanie poškodeného tovaru kuriérom na náklady spoločnosti allexx).

Reklamáciu  na poškodený tovar (poškodený balík)  pri preprave spoločnosťou GLS,  je potrebné urobiť zápis kuriérovi GLS, vyhotoviť fotodokumentáciu poškodeného obalu zásielky a okamžite reklamovať spoločnosti allexx.

Pri zistení poškodeného tovaru v balíku, ktorý bol dodaný spoločnosťou GLS (nepoškodený obal), okamžite kontaktovať spoločnosť allexx a zaslať fotodokumentáciu poškodeného tovar.

Riešenie reklamácie bude indviduálne.

  1. Vady tovaru

Reklamáciu na vady tovaru (pleseň, poškodený obal, škodcovia v tovare a podobne) je možné si uplatniť kedykoľvek v dobe trvanlivosti produktu. Tovar Vám bude pri najbližšej dodávke tovaru vymenený.

Priebežne sa môžete informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle 0915 705 444 cez pracovné dni od 08.00 do 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu
office@allexx.sk.